DZIEJE RELIGII, FILOZOFII I NAUKI

dzieje religii, filozofii i nauki

antologia filozoficzna

Wojciech Sady: wykłady

antologia religijna

filozofia nauki

Jiddu Krishnamurti: życie i nauczanie

filozofia nauki

 

teksty z okresu narodzin naukowych stylów myślowych

Jean BURIDAN (ok.1301-ok.1360), Komentarz do Fizyki Arystotelesa, fragment o teorii impetusu

Mikołaj KOPERNIK, O obrotach (1543), księga I, rozdz. 1-11

Galileo Galilei, Rozmowy i dowodzenia matematyczne (1638), obszerne fragmenty

Blaise PASCAL (1623-1662), o ciśnieniu atmosferycznym (1647)

Auguste COMTE

Metoda pozytywna w szesnastu wykładach (1830), Wykład 1. Istota i znaczenie metody pozytywnej

Ernst MACH

Charakter ekonomiczny badań przyrodniczych (1882)

Henri POINCARÉ

WPROWADZENIE

hasło w The Stanford Encyclopedia of Philosophy

Nauka i hipotezafragmenty

Wartość naukifragmenty

Nauka i metodafragmenty

empiryści logiczni

WPROWADZENIE

hasło w The Stanford Encyclopedia of Philosophy

Otto NEURATH

Światopogląd naukowy (1929)

Moritz SCHILICK

Przewrót w filozofii (1930)

Przyszłość filozofii (1931)

Nowa filozofia doświadczenia (1932)

Pytania nierozstrzygalne? (1935)

Znaczenie i weryfikacja (1936)

Rudolf CARNAP

Filozofia i składnia logiczna (1936), fragmenty

Carl G. HEMPEL

Filozofia nauk przyrodniczych (1966), rozdz. 2,3 i 5.

Karl R. POPPER

WPROWADZENIE

hasło w The Stanford Encyclopedia of Philosophy

Logika odkrycia naukowego (1934), fragmenty

 

 

Ludwik FLECK

WPROWADZENIE

hasło w The Stanford Encyclopedia of Philosophy

O obserwacji naukowej i postrzeganiu w ogóle (1935)

Zagadnienie teorii poznawania (1936)

polemika z Izydorą Dąmbską (1937)

Patrzeć, widzieć, wiedzieć (1947)

Kryzys w nauce: ku nauce wolnej i bardziej ludzkiej

teksty o teorii kolektywów myślowych i stylów myślowych po angielsku

teksty o teorii kolektywów myślowych i stylów myślowych po polsku 

dodatek: teza o czynnej roli języka w poznaniu & relatywizm językowy

Benjamin Lee WHORF (1897-1941), fragmenty trzech artykułów z 1940

Thomas S. KUHN

WPROWADZENIE

hasło w The Stanford Encyclopedia of Philosophy

Struktura rewolucji naukowych (1962)

Logika odkrycia czy psychologia badania (1970)

Obiektywność, sądy wartościujące i wybór teorii (1973)

Imre LAKATOS

WPROWADZENIE

hasło w The Stanford Encyclopedia of Philosophy

Historia nauki i jej racjonalne rekonstrukcje (1971)

Dlaczego program badawczy Kopernika wyparł program Ptolemeusza? (1974)

Nauka i pseudonauka (1974)

Paul K. FEYERABEND

WPROWADZENIE

hasło w The Stanford Encyclopedia of Philosophy

Jak byc dobrym empirystą? (1963)

O pocieszeniu specjalisty (1970)

Jak obronić społeczeństwo przed nauką? (1975)

Steven SHAPIN

Historia nauki i jej socjologiczne rekonstrukcje (1982)