DZIEJE RELIGII, FILOZOFII I NAUKI
antologia religijna filozofia nauki
antologia filozoficzna Ludwig Wittgenstein
antologia naukowa Ludwik Fleck
strona główna o autorach tej witryny

Ludwik Fleck
TEORIA KOLEKTYWÓW MYŚLOWYCH I STYLÓW MYŚLOWYCH

WPROWADZENIE
hasło w Stanford Encyclopedia of Philosophy
teksty o teorii kolektywów myślowych i stylów myślowych po angielsku
teksty o teorii kolektywów myślowych i stylów myślowych po polsku

Fleck ogłosił jedną książkę i dwanaście artykułów z zakresu filozofii i socjologii nauki. Książka i dwa artykuły opublikowane zostały po niemiecku, dziewięć artykułów po polsku, jeden artykuł - pośmiertnie - po angielsku. Poniżej wymieniono te prace w porządku chronologicznym. Pełną bibliografię prac Flecka, łącznie z artykułami z zakresu mikrobiologii i medycyny, znaleźć można w Cognition and Fact : Materials on Ludwik Fleck, R. S. Cohen, Thomas Schnelle (eds), Reidel: Dordrecht, 1986, a także w Ludwik Fleck, Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, Sylwia Werner, Claus Zittel, Florian Schmaltz (red.), Warszawa: IFiS PAN, 2007, s. 405-418 (niestety, przedrukowane w tej książce teksty Flecka roją się od błędów).

[1927] O niektórych swoistych cechach myślenia lekarskiego, Archiwum Historii i Filozofii Medycyny oraz Historii Nauk Przyrodniczych, 6: 55-64.

[1929] Zur Krise der 'Wirklichkeit', Die Naturwissenschaften, 17: 425-430.

O kryzysie 'rzeczywistości', tłum. W. A. Niemirowski, PPN 174-184, tłum. S. Werner. SMF 55-66.

[1934] Jak powstał odczyn Bordet-Wassermanna i jak w ogóle powstaje odkrycie naukowe, Polska Gazeta Lekarska, 3: 181-182, 202-205; PPN 185-200 i SMF 96-112.

[1935a] Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv, Benno Schwabe und Co.

Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, tłum. M. Tuszkiewicz, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1986; PPN 31-163.

[1935b] O obserwacji naukowej i postrzeganiu w ogóle, Przegląd Filozoficzny, 38: 57-76; PPN 214-231 i SMF 113-132.

[1935c] Zur Frage der Grundlagen der medizinischen Erkenntnis, Klinische Wochenschrift, 14: 1255-1259.

Zagadnienie podstaw poznania medycznego. Tłum. W. A. Niemirowski, PSPN 201-213. Tłum. Sylwia Werner, SMF 133-147.

[1936] Zagadnienie teorii poznawania, Przegląd Filozoficzny, 39: 3-37; PPN 232-264 i SMF 215-250.

[1937] W sprawie artykułu p. Izydory Dąbskiej w Przeglądzie Filozoficznym, Przegląd Filozoficzny, 41: 192-195; PPN 265-269 i SMF 258-263.

[1939a] Nauka a środowisko, Przegląd Współczesny, nr 8-9: 149-156; PPN 270-275 i SMF 264-270.

[1939b] Odpowiedź na uwagi Tadeusza Bilikiewicza, Przegląd Współczesny, nr 8-9: 168-174; PPN 285-290 i SMF 281-286.

[1946] Problemy naukoznawstwa, Życie Nauki: Miesięcznik Naukoznawczy, 1: 322-336; PPN 292-305 i SMF 148-162.

[1947] Patrzeć, widzieć, wiedzieć, Problemy, nr 2, 74-84; PPN 306-323 i SMF 163-184.

[1986] "Crisis in Science. Towards a Free and More Human Science", in: Cognition and Fact - Materials on Ludwik Fleck, R. S.Cohen and Thomas Schnelle (eds), p. 153-158, Dordrecht: Reidel, 1986.

Kryzys w nauce. Ku nauce wolnej i bardziej ludzkiej. Tłum. W. Sady, PPN 324-329.