DZIEJE RELIGII, FILOZOFII I NAUKI
antologia religijna filozofia nauki
antologia filozoficzna Ludwig Wittgenstein
antologia naukowa Ludwik Fleck
strona główna o autorach tej witryny

Ludwig WITTGENSTEIN (1889-1951)

ŻYCIE 1889-1918

WPROWADZENIE do Traktatu logiczno-filozoficznego

Tractatus logico-philosophicus (1922), fragmenty

ŻYCIE 1919-1951

Wykład o etyce, całość

WPROWADZENIE do Dociekań filozoficznych

Dociekania filozoficzne (1953), uwagi programowe 109-133

Wykłady o wierze, całość

O pewności, całość

PISMA