DZIEJE RELIGII, FILOZOFII I NAUKI

indeks  |  antologia religijna  |  antologia filozoficzna  |  filozofia nauki

Wojciech Sady: wykłady

 

Ludwig Wittgenstein

wykład 1: dzieciństwo i młodość: bogactwo, wielcy artyści - i samobójstwa braci;
pierwsze poważne lektury: Otto Weininger, Artur Schopenhauer, Karl Kraus, a także Lew Tołstoj i Fiodor Dostojewski

wykład 2a: wykład uzupełniający dla niektórych: co to jest logika? logika klasyczna a logika matematyczna

wykład 2b: Fregego program redukcji matematyki do logiki;
Moore i Russell inicjują program FILOZOFII ANALITYCZNEJ, a Russell, nie wiedząc o pracach Fregego, podejmuje próbę redukcji matematyki do logiki;
gdy Russell czyta Die Grundlagen der Arithmetic (1893, 1903) Fregego, odkrywa tam sprzeczność, kktórej próbuje zapobiec za pomocą teorii typów;
B. Russell, A. N. Whitehead, Principia mathematica (1910-1913);
potem Russell porzuca logikę i pisze Problemy filozofii (1912), a wtedy do jego drzwi puka Ludwig Wittgenstein

wykład 3: Wittgenstein w Cambridge studiuje logikę pod kierunkiem Russella, ale po kilkunastu miesiącach wyjeżdża do Norwegii;
Wittgenstein na frontach I wojny światowej i praca nad Logisch-Philosophische Abhandlung.

wykład 4: Tractatus logico-philosophicus 1: książka o świecie, myśli, języku i o tym, co niewyrażalne;
tworzymy sobie obrazy sytuacji (przedstawiana sytuacja to sens obrazu; obraz może być prawdziwy albo fałszywy, co stwierdzamy przez porówanie go ze światem;
obraz z przedstawianą sytuacją łączy to, że mają one tę samą strukturę;
obraz prawdziwy przedstawia fakt, a świat jest ogółem faktów.

wykład 5: Tractatus logiczo-philosophicus 2:
zdania jako obrazy możliwych faktów;
program analizy logicznej zdań jako poszukiwania ich ukrytej struktury;
zdania są funkcjami prawdziwościowymi zdań elementarnych, które są logicznie niezależne.

wykład 6: Tractatus logico-philosophicus 3: zdania elementarne jako logiczne obrazy stanów rzeczy: atomizm logiczny po stronie języka i po stronie świata;
zdania elementarne jako sploty nazw, a stany rzeczy jako zmienne sploty przedmiotów; przedmioty jako coś, co proste i niezmienne.

wykład 7: Tractatus logico-philosophicus 4: granice mojego języka wskazują granice mojego świata; podmiot metafizyczny nie należy do świata, lecz jest granicą świata;
logika i matematyka są bezsensowne, ale są też lustrzanymi obrazami świata; jedyna konieczność to konieczność logiczna, a złudzeniem jest pogląd, że tzw. prawa przyrody wyjaśniają to, jaki jest świat.

wykład 8: Tractatus logico-philosophicus 5: jeśli jest wartość, która ma wartość, to musi znajdować się poza światem;
jest zaiste coś niewyrażalnego: to, co mistyczne; o czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć