DZIEJE RELIGII, FILOZOFII I NAUKI

dzieje religii, filozofii i nauki

filozofia nauki

Wojciech Sady: wykłady

antologia religijna

antologia filozoficzna

Jiddu Krishnamurti: życie i nauczanie

 

poglądy wielkich filozofów

 

wykład 1: wielcy filozofowie - czyli kto? filozofia - czyli co?
prowizoryczna opowiedź: filozofia to próba systematycznego, rzetelnego namysłu nad sensem życia
filozofia Zachodu wyrasta z filozofii starożytnych Greków
garść uwag o stylach myślowych Greków przed filozofami
filozof=miłośnik mąrości, ktoś pomiędzy głupcami a mędrcami

wykład 2: pierwsi filozofowie starożytnej Grecji: Tales z Miletu, Anaksymander, Anaksymenes, pitagorejczycy

wykład 3: pierwsi filozofowie starożytnej Grecji: Ksenofanes, Heraklit, Parmenides, Empedokles, Anaksagoras, Leukippos i Demokryt

wykład 4: historia Aten od Solona (594 p.n.e.), przez wojny perskie, do Peryklesa i wojny peloponeskiej (431-404 p.n.e.)
sofiści i ich relatywizm poznawczy: Protagoras i Gorgiasz
Kritias o tym, jak wymyślono bogów

wykład 5: Sokrates: arete jest wiedzą, a ja wiem, że nic nie wiem
ERRATA: 16'04'' jest "stoików", powinno być: "sofistów"

wykład 6: Platon o świecie wiecznych idei i świecie zmiennych rzeczy