DZIEJE RELIGII, FILOZOFII I NAUKI

indeks  |  antologia religijna  |  antologia filozoficzna  |  filozofia nauki

Wojciech Sady: wykłady

 

filozofowie starożytnej Grecji

 wykład 1: wielcy filozofowie - czyli kto? filozofia - czyli co?
prowizoryczna opowiedź: filozofia to próba systematycznego, rzetelnego namysłu nad sensem życia
filozofia Zachodu wyrasta z filozofii starożytnych Greków
garść uwag o stylach myślowych Greków przed filozofami
filozof=miłośnik mądrości, ktoś pomiędzy głupcami a mędrcami

wykład 2: pierwsi filozofowie starożytnej Grecji: Tales z Miletu, Anaksymander, Anaksymenes, pitagorejczycy

wykład 3: pierwsi filozofowie starożytnej Grecji: Ksenofanes, Heraklit, Parmenides, Empedokles, Anaksagoras, Leukippos i Demokryt

wykład 4: historia Aten od Solona (594 p.n.e.), przez wojny perskie, do Peryklesa i wojny peloponeskiej (431-404 p.n.e.)
sofiści i ich relatywizm poznawczy: Protagoras i Gorgiasz
Kritias o tym, jak wymyślono bogów

wykład 5: Sokrates: arete jest wiedzą, a ja wiem, że nic nie wiem
ERRATA: 16'04'' jest "stoików", powinno być: "sofistów"

wykład 6: Platon: życie i twórczość
jak zdobyć wiedzę o tym, czym jest arete?
odpowiedź: poznanie jest przypominaniem sobie

wykład 7: Platon o widzialnych - zmiennych - rzeczach i o tym, co wieczne

wykład 8: Platon o duszy i jej wędrówce

wykład 9: Platon: wiedza a słuszne mniemanie
dzięki dążeniu do wiedzy, połączonemu z (platoniczną) miłością można uciec z tego świata

wykład 10: Platon o państwie (prawie) doskonałym, bo pod rządami filozofów, chronionego przez strażników, a zaopatrywanego przez lud

wykład 11: Platon o państwach upadłych; nieudana próba stworzenia państwa rządzonego przez filozofów na Sycylii; Platon próbuje zbudować teorię idei i podać definicję wiedzy, ale mu się nie udaje, porzuca też nadzieję na wcielenie w życie swej utopii politycznej; zarys nowej filozofii z kart Timajosa

wykład 12: Arystoteles: uczeń Platona, wychowawca Aleksandra Wielkiego, założyciel Liceum;
Korpus Arystotelesowski: jak powstał i co zawiera?