strona główna

HYMNY RIGWEDY

przełożył z sanskrytu Franciszek Michalski

MANDALA 1 Hymn 1 | Do Agni
MANDALA 1 Hymn 89 l Do wszystkich bogów
MANDALA 2 Hymn 12 | Do Indry
MANDALA 4 Hymn 42 | Indra i Waruna
MANDALA 5 Hymn 63 | Mitra i Waruna
MANDALA 7 Hymn 46 | Do Rudry
MANDALA 7 Hymn 86 | Do Waruny
MANDALA 7 Hymn 99 | Do Wisznu i Indry
MANDALA 9 Hymn 51 | Do Somy
MANDALA 10 Hymn 14 | Do Jamy
MANDALA 10 Hymn 16 | Pieśń pogrzebowa
MANDALA 10 Hymn 18 | Obrzęd pogrzebowy
MANDALA 10 Hymn 72 | Początek bogów
MANDALA 10 Hymn 81 | Wiśwakarman
MANDALA 10 Hymn 82 | Wiśwakarman
MANDALA 10 Hymn 90 | Purusza
MANDALA 10 Hymn 116 | Do Indry
MANDALA 10 Hymn 119 | Monolog pijanego
MANDALA 10 Hymn 121 Do nieznanego boga
MANDALA 10 Hymn 129 | Początek rzeczy

MANDALA 1 Hymn 1 | Do Agni

Przyzywam Agni purohitę,
Jako boskiego ofiarnika,
Hotara, który skarby daje.

Agni przez dawnych wieszczów czczony
I teraźniejszych godny chwały,
Niechaj nam bogów tu przywiedzie.

Przez Agni abyśmy posiedli
Skarby, pomyślność dnia każdego,
Sławną, synami przebogatą.

Każda ofiara lub obiata,
Którą ogarniasz naokoło,
Do bogów zaraz idzie, Agni!

Bóg Agni, hotar, wieszcz nad wieszcze,
Prawdziwy, jasnej sławy pełen,
Razem z bogami niechaj przyjdzie.

A kiedy swemu czcicielowi
Łaskę okażesz, Angirasie,
To będzie prawdą twoją, Agni!

Do ciebie, Agni, dnia każdego
Zbliżamy się, o światło nocy,
Cześć ci oddając w myślach naszych.

Królującemu pośród ofiar,
Jaśniejącemu, praw stróżowi,
We własnym domu rosnącemu.

Jako dla syna ojciec, Agni,
Tak samo dla nas bądź dostępny
I prowadź nas ku pomyślności!

MANDALA 1 Hymn 89 l Do wszystkich bogów

Niech do nas siły zbawcze ze wszystkich stron przyjdą,
Zwycięskie, niemylne, w triumfy bogate,
Aby wszyscy bogowie byli nam łaskawi,
Opiekunami byli dzień w dzień troskliwymi.

Niechaj łaska zbawienna bogów, praw strzegących,
I bogów dary piękne znów powrócą do nas,
Przyjaźni trwałej bogów zawsześmy pragnęli,
Niechaj wiek nasz bogowie przywrócą ku życiu.

Podług wskazań pradawnych wołamy dziś wszystkich:
Bhagę , Mitrę, Aditi, Dakszę niemylnego,
Arjamana, Warunę, Somę i Aświnów,
Saraswati radość niech nam da, szczęśliwa!

Niechaj Wata przywieje nam ten lek ożywczy,
Również Prithiwi-matka i nasz ojciec Djaus,
I kamienie życzliwe, sok cieknący somy,
A wy nas, Aświnowie, wysłuchajcie, szczodrzy!

Jego, władcę wszystkiego, co stoi, co chodzi,
Błagamy dziś o pomoc - myśli budzącego!
Oby Puszan bogactwa nasze ciągle mnożył,
Nasz obrońca niezmienny, opiekun - dla szczęścia.

Szczęście niech Indra da nam wielkosławny,
Szczęście niech Puszan da, dzierżący skarby,
Szczęście niech Tarkszja da, z kołem niełomnym,
Szczęściem obdarzy niech nas Brihaspati!

Niech Maruty pstrokonne, Priśni potomkowie,
W jasnym blasku jeżdżący, do celu spieszący,
Niechaj Manu synowie słońcooczni przyjdą,
Ogniojęzyczni, razem z bogami na pomoc!

Niechaj radość słyszymy, bogowie, uszami,
Niech na radość patrzymy oczyma, o wzniośli,
Czcząc was, niechaj z mocnymi członkami, ciałami,
Wiek osiągniemy długi, przez bogów wskazany.

Setka jesieni przed nami, bogowie,
Tu kres stawiacie dla ciał naszych wieku,
Wtedy synowie stają się ojcami,
Lecz w środku drogi nie łamcie nam życia.

Nieskończoność to niebo, nieskończoność to przestrzeń,
Nieskończoność - to matka i ojciec, i syn,
Wszyscy bogowie, pięć ras - nieskończoność
Nieskończoność była, nieskończoność przyjdzie!

MANDALA 2 Hymn 12 | Do Indry

Ten mędrzec-bóg, co się najpierw urodził,
Co bogów swoją ogarnął potęgą,
Przed którym w lęku drżą obydwa światy,
Ta groźna wielkość, o ludzie, to Indra!

Kto ziemię chwiejną na wieki utrwalił
I błędne góry umocnił na stałe,
Ten, kto olbrzymiość wymierzy przestrzeni,
I niebo podparł, o ludzie, to Indra!

Kto smoka zabił i siedem rzek puścił,
Kto krowy uwiódł z kryjówki Walemu
I w dwóch krzemieniach kto ogień narodził,
W bitwach zdobywca, o ludzie, to Indra!

Kto tych dokonał wszystkich przeobrażeń,
Kto w głąb pogrążył złe demonów plemię,
Kto skarby wrogom zabiera, jak stawki
Gracz, co zwycięża - o ludzie, to Indra!

Jedni pytają - "gdzie jest?" - ten straszliwy,
"Nie ma go wcale", mówią znowu inni,
A on, jak stawki, skarby wrogów zmniejsza,
Ach, wierzcie w niego, o ludzie, to Indra!

Kto opiekuje się niemocnym, nędznym,
Brahmanem, piewcą, co o pomoc błaga,
Co sok wyciska, sprzęgając kamienie,
Ten pięknowargi, o ludzie, to Indra!

Komu podległe są konie i krowy,
Komu gromady i wozy stajenne ,
Ten, kto iutrzenkę, kto narodził słońce,
Wody prowadzi, o ludzie, to Indra!

Kogo wołają w starciu dwa szeregi,
Z jednej i z drugiej strony, wrogie sobie,
Kogo wołają, jak z jednego wozu,
Różnymi głosy, o ludzie, to Indra!

Bez kogo człowiek nie może zwyciężyć,
O czyją pomoc wołają walczący,
Kto przeciwwagą jest całemu światu,
Moce łamiący, o ludzie, to Indra!

Kto wszystkich tych, co wielkie zbrodnie knują,
Nim się spostrzegą, już strzałami razi,
Kto nie przebacza hardemu krnąbrności,
Dąsów pogromca, o ludzie, to Indra!

Ten, kto Sambarę, co w górach bobrował,
Znalazł, gdy jesień nastała czterdziesta,
Kto zabił smoka o sile straszliwej,
Danu w swym gnieździe, o ludzie, to Indra!

Ten byk potężny z siedmioma cuglami,
Co siedem nurtów puścił, by płynęły,
Piorunoręki, co starł Rauhinę,
Gdy niebo targał, o ludzie, to Indra!

Przed nim się chyli nawet ziemia, niebo,
I góry nawet drżą przed jego grozą,
Piorunoręki, on, co somę pije,
Piorunodłonny, o ludzie, to Indra!

Kto pomoc daje temu, co gotuje,
Co sok wyciska, co śpiewa, co działa,
Ten, kogo soma i Brahman wywyższa,
Oraz te dary, o ludzie, to Indra!

Gotującemu i sok cisnącemu
Otwierasz skarby, gwałtowny, prawdziwy,
Spraw więc , o Indro, byśmy mili tobie
Z wielu synami rej wiedli w gromadzie!

MANDALA 4 Hymn 42 | Indra i Waruna

WARUNA

Moje królestwo jest wszelkiego wieku,
Gdyż wszyscy wśród nas nieśmiertelni,
Bogowie idą za wolą Waruny,
Ja władam ludem najświetniejszej rasy!

Jam król Waruna. To dla mnie pierwszego
Te moce boskie były przeznaczone.
Bogowie idą za wolą Waruny,
Ja władam ludem najświetniejszej rasy!

Jestem Waruna Indrą. W mojej mocy
Te trwałe szerokie, głębokie przestrzenie.
Znając, jak Twasztar, wszystko, co istnieje,
Wysnułem i dzierżę obydwa te światy.

Wezbrałem chmury deszczem spływające,
W siedzibie prawa utrwaliłem niebo:
Praźródło prawa, syn Nieskończoności,
Trójkształtnie ziemię rozsnuł własnym prawem.

INDRA

Mnie bystrokonni mężowie w zawodach wołają,
I ci, których w bitwie wrogowie otoczą.
Jam szczodry Indra, stwarzam dla nich walkę,
Kurz wzbijam w górę - ma moc nieodparta!

Jam wszystko zdziałał i żadna moc boska
Mej nie powstrzyma siły niezwalczonej,
Kiedy mnie soma i śpiewy odurzą,
Zadrżą dwie w ręku bezbrzeżne przestrzenie!

WIESZCZ

Wszystkie stworzenia wiedzą o twych czynach,
O których mówisz, mędrcze, do Waruny,
Słyniesz szeroko, że wrogów uśmiercasz,
Tyś, Indro, rzeki wypuścił zamknięte!

Tam było siedmiu wieszczów, naszych ojców,
Gdy przywiązano sznurem Daurgahę,
Ci wymodlili dla niej Trasadasju,
Króla półboga, co Writrę pokona!

Obdarowani ze skarbów się cieszmy,
Jak krowy trawą, bogowie ofiarą,
Taką nam krowę dajcie, Indro i Waruno,
Aby dojona, nie biła kopytem!

MANDALA 5 Hymn 63 | Mitra i Waruna

Na wóz wstępują stróżowie praw wiecznych,
Porządku dawcy na najwyższym niebie,
Komuście chętni, Mitro i Waruno,
Dla tego niebo słodkim deszczem spływa.

Wielcy królowie, władacie tym światem,
Na ludzkie gromady patrząc okiem słońca,
O deszcz błagamy i o nieśmiertelność -
Grzmiący już chodzą po niebie i ziemi!

Mocarze groźni, buhaje, królowie
Nieba i ziemi, o Mitro, Waruno!
W błyszczących chmurach idziecie ku grzmotom,
Przez swą moc boską deszcz spuszczacie z nieba!

Do nieba sięga wasza moc czarowna:
Słońce się zjawia, światło, oręż barwny!
Wy go kryjecie chmurami i deszczem,
Pardżanji krople miodowe spadają!

Wóz zaprzęgają Maruty dla chwały,
Jakby bohater, co chce krowy zdobyć,
Barwne przestrzenie przebiegają grzmiący,
Mlekiem nas z nieba zwilżcie, o królowie!

Krzepiące słowo już mówi Pardżanja,
Barwne, potężne, o Mitro, Waruno!
W chmury się stroją przez czary Maruty,
Niebo dżdżem kryjąc, różowe, bez skazy.

Przez wieczny zakon, o Mitro, Waruno,
Przez moc czarowną bronicie ostoi,
Przez prawo całym władacie wszechświatem,
Słońce, wóz lśniący, na niebie wieszacie!

MANDALA 7 Hymn 46 | Do Rudry

Pieśń tę zanieście Rudrze z mocnym łukiem,
Z prędkimi strzały. Bogu, samowładcy,
Nieodpartemu, zwycięzcy, mędrcowi,
Z ostrym orężem - aby nas wysłuchał!

Władca o ziemskie plemiona się troszczy
I o niebieskie przez swą moc królewską,
Do wrót, pomocny, naszych przyjdź gościnnych,
Nie raź chorobą nam dzieci, o Rudro!

Piorun, co z nieba przez ciebie rzucony
Po ziemi błądzi, niechaj nas omija!
Tysiące leków masz, mądrości pełen,
Nie przynoś szkody dzieciom ani wnukom!

Nie raź nas, Rudro, ani nie opuszczaj,
Niech gniewu twego nie zaznamy grozy,
Pozwól nam zasiąść na ściółce ofiarnej,
Wy zaś nas miejcie zawsze w swej opiece!

MANDALA 7 Hymn 86 | Do Waruny

Rozum w stworzeniach jest wielkością tego,
Kto ugruntował dwa szerokie światy,
Odsunął niebo wysokie, olbrzymie,
A później słońce - i rozpostarł ziemię.

Ja tak mówiłem do samego siebie:
"Kiedyż się znowu zbliżę do Waruny"?
Czy mą ofiarę przyjmie on bez gniewu?
I czysty sercem, kiedyż łaskę zyskam?

O grzech ten pytam, Waruno, chcąc wiedzieć,
Idę wypytać o niego świadomych -
Wszyscy wieszczowie mówią mi to samo:
"Waruna gniewem zapłonął ku tobie".

Jakiż to wielki był grzech, o Waruno,
Że przyjaciela, piewcę zabić pragniesz!
Powiedz mi, władco, ciebie zwieść nie można,
Chciałbym bez grzechu hołd ci prędko złożyć!

Ojcowskie winy nam odpuść, o królu,
Odpuść i takie, które sam spełniłem,
Jakby złodzieja, co bydło uwodzi,
Jak cielę z więzów, zwolnij mnie, Wasiszthę !

To nie ma wola, Waruno, to kości,
To zaślepienie, gniew, bezrozum, trunek,
Przecież jest starszy, kiedy młodszy błądzi,
Nawet sen nie jest ochroną przed grzechem!

Będę mu służył, jak niewolnik panu,
Od win zwolniony, surowemu Bogu,
Ten Bóg łaskawy nierozumnych uczy,
A mądrych, mędrzec, do bogactw prowadzi.

Do serca twego ta pieśń, o Waruno,
Niechaj doleci, panie samowładny!
Bądźmy szczęśliwi w pokoju i trudzie,
Wy zaś nas miejcie zawsze w swej opiece!

MANDALA 7 Hymn 99 | Do Wisznu i Indry

Nad wszelką miarę wyrosłeś swym ciałem,
Nikt twej wielkości nie może dosięgnąć,
Znamy dwie twoje nad ziemią przestrzenie,
Ty zaś znasz, Wisznu, i przestrzeń najwyższą!

Nikt niezrodzony jeszcze, czy zrodzony,
Krańca wielkości twojej nie dosięgnie,
Rozpiąłeś niebo olbrzymie, wyniosłe,
Ziemi wierzchołek umocniłeś wschodni!

"Stańcie się żyzne i w krowy bogate,
W trawy obfite dla ludzi mą łaską" -
Tak rozsunąłeś te obydwa światy,
Kołkami wokół ziemię umocniłeś!

Świat na ofiarę stworzyliście wielki,
Rodząc jutrzenkę i słońce, i ogień,
I nawet czary Dąsów byczowargich
W walkach burzliwych zgnietliście, mężowie!

Wyście dziewięćdziesiąt i dziesięć warowni
Mitro, Waruno, zburzyli Sambary,
I bez oporu zgnietliście zarazem
Tysiąc sto mężów demona Warczina!

Ta pieśń chwalebna, wzniosła, was potężnych
Wzmacnia mocarzy, szerokokroczących,
Pieśń tę przynoszę, Wisznu, przy ofierze,
Żywność niech wzrasta w naszych domach, Indro!

Cześć wołam, Wisznu, swoimi ustami,
Z mojej ofiary ciesz się, Śipiwiszto,
Te pieśni ciebie niechaj piękne wzmocnią,
Wy zaś nas miejcie zawsze w swej opiece!

MANDALA 9 Hymn 51 | Do Somy

Somę, kamieniem wyciśniętą,
Przepuść, kapłanie, przez cedzidło,
Oczyść dla Indry, by ją wypił.

Mleko niebiańskie, jak najlepsze,
Dla Indry, co ma piorun w dłoni,
Najsłodszą somę wyciskajcie!

Twoim przesłodkim mlekiem, Indu,
Tamci bogowie się radują,
Maruty , z somy przecedzonej!

Ciebieśmy , Somo, wycisnęli,
Byś sprowadzała szał burzliwy,
Pieśniarzom, silna, ku pomocy!

Płyń, płyń, o Somo, w dal patrząca,
Strumieniem, w sito wyciśnięta,
Dla pokrzepienia i dla sławy!

MANDALA 10 Hymn 14 | Do Jamy

Tego, co odszedł szlakiem wód ogromnych,
Tego, co drogę dla wielu otworzył,
Co ludzi zbiera, syna Wiwaswata,
Jamę mocarza, uczcij ofiarami!

Jama najpierwszy dla nas drogę znalazł,
I z tego szlaku nikt nas już nie wyrwie,
Którędy poszli nasi ojce pierwsi,
Tą drogą idą wszyscy narodzeni.

Z Natalim Kawjów, z Jamą Angirasów,
I Brihaspata pieśniarze uczcili,
Tych czczą bogowie, tamci bogów sławią,
Ci z hołdów, tamci z pokarmu się cieszą.

Siądź tutaj, Jamo, na ściółce ofiarnej,
Z Angirasami i ojców orszakiem,
Niech cię przywiodą wzniosłe słowa wieszczów,
Byś się, o królu, radował z ofiary!

Przyjdź z Angirasami, godnymi ofiary,
Wraz z Wairupami raduj się, o Jamo,
I Wiwaswata wołam, twego ojca,
Byś przy ofierze na ściółce chciał zasiąść!

U Angirasów i u ojców naszych,
U Atharwanów, Bhrigów godnych somy,
I u Dziewięciu niech będziemy w łasce,
W błogiej rozkoszy u znawców ofiary!

Idź, idź po drogach pierwszych, najdawniejszych,
Po których dawni nasi ojce poszli,
Zobaczysz Jamę i boga Warunę,
Obydwu królów, radosnych w swej chwale.

Połącz się z Jamą, połącz się z ojcami,
Z ofiar owocem na najwyższym niebie,
Wyzbądź się grzechów, wróć znowu na ziemię,
I pełen blasku złącz się z nowym ciałem!

Idźcie, odejdźcie, wpełznijcie z powrotem,
Ojcowie świat ten stworzyli dla niego,
Dniami, nocami i wodami zdobną
Jama ojczyznę dla niego przeznaczył.

A ty leć śmiało koło psów Saramy,
Koło pstrokatych, koło czteroocznych,
Idź wprost do ojców, łatwych do ujrzenia,
Gdy z Jamą siedzą przy wspólnej biesiadzie.

Swym psom, o Jamo, stróżom czteroocznym,
Co drogi strzegą i na ludzi patrzą,
Oddaj go, królu, w opiekę obydwom,
Obdarz radością i wybaw od cierpień!

Szerokonose, krwiożercze, brunatne,
Jamy wysłańce, błądzące wśród ludzi,
Niech naszym oczom dadzą znów blask słońca,
Szczęśliwe życie niech dadzą na ziemi!

Dla Jamy somę wyciskajcie,
Dla Jamy złóżcie swą ofiarę,
Do Jamy pięknie uczynioną,
Agni zaniesie ją jak goniec!

Piękną ofiarę w tłuszcz obfitą
Złóżcie dla Jamy, wyjdźcie naprzód,
Niechaj do bogów nas prowadzi
I wiek nam długi da do życia!

Złóżcie ofiarę jak najsłodszą
Królowi Jamie, cześć oddajcie
Wieszczom najpierwszym i pradawnym,
Którzy torują drogi dla nas!

Uleci podczas Trikadruków,
W sześć świata sfer i wielkie niebo,
Trisztubh, gajatri, te rozmiary,
Wszystko to w tobie jest, o Jamo!

MANDALA 10 Hymn 16 | Pieśń pogrzebowa

Nie pal go, Agni, nie susz go płomieniem,
Nie skwiercz mu skóry ani skwiercz mu ciała,
Lecz kiedy stlisz go, wielki istot znawco,

Do ojców wówczas zaprowadź go prędko!

Gdy go już całkiem stlisz, o istot znawco,
Oddaj w opiekę go ojcom umarłym,
Kiedy odejdzie w to królestwo duchów,
Niechaj potęgą z bogami się zrówna!

Niech wzrok twój w słońce, dech twój w wicher przejdzie,
Idź w niebo, w ziemię, stosownie do prawa,
Pogrąż się w wody, gdy ci przeznaczone,
W trawy przeniknij całym swoim ciałem!

Kozioł jest twoim, spal go swym płomieniem,
Niechaj go żar spali, stlą płomienie,
Tego zaś w kształcie najbardziej łagodnym
W szczęśliwe światy prowadź, istot znawco!

Puść go, o Agni, z powrotem do ojców,
On, poświęcony wśród ofiar, wędruje,
W życie odziany niech wejdzie w swe szczątki,
Niech się połączy z ciałem, istot znawco!

A ciebie jeśli czarny kruk uszkodził,
Mrówka lub żmija, lub jaki zwierz dziki,
Niech to uleczy Agni wszystkożerny
I soma, która w brahmanów wsiąknęła.

Pancerz od ognia ze skór sobie uczyń,
Otul się łojem, tłuszczami wokoło,
Aby cię mocarz, co płomieniem igra,
Nie objął mocno, aby cię nie spalił!

Tej czary oto nie uszkodź, o Agni,
Bogom jest miła i somę pijącym,
Z tej czary przecież i bogowie piją,
Z niej nieśmiertelni ciągłą rozkosz czerpią.

Precz stąd wypędzam, Agni, mięsożercę,
Niech idzie w Jamy świat, unosząc prochy,
Niechaj ten drugi ogień, istot znawca,
Ofiarę bogom niesie, dróg świadomy.

Zabieram boga Agni mięsożercę,
Co w dom wasz wkroczył, choć był inny ogień,
Ten niech uleci do ofiary ojców,
Niech gharmę złoży w najwyższej siedzibie!

Agni, co ciała uprowadza,
Co prawdy pełnych ojców wielbi,
Niech o ofierze tej oznajmi
Zarówno bogom, jak i ojcom!

Chętnie kładziemy cię tu, Agni,
I chętnie ciebie rozpalamy,
Sam chętny, sprowadź ojców chętnych
Do tej ofiary, by ją jedli.

Tego, coś spalił teraz, Agni,
Na nowo wyzwól go do życia,
A tu kijambu niechaj rośnie
I proso z liściem wiechowatym.

O ziemio chłodna i chłodząca,
Oświeżająca, sama świeża,
Połącz się prędko z żab czeredą,
Rozraduj tego Boga Agni!

MANDALA 10 Hymn 18 | Obrzęd pogrzebowy

Inną, swą własną, idź, o śmierci, drogą,
Od szlaków boskich zupełnie odrębną,
Mówię do ciebie, która widzisz, słyszysz,
Nie bierz nam dzieci i nie trać nam mężów!

Wy, coście przyszli, zmazując ślad śmierci,
I wiek wasz długi czyniąc jeszcze dłuższym,
W liczne potomstwo, w skarby porastając,
Bądźcie bez skazy, wy ofiary znawcy!

Od zmarłych żywi są ci odłączeni,
Zew nasz do bogów dzisiaj był szczęśliwy,
Poszliśmy chętni, by śmiać się i tańczyć,
Ten wiek nasz długi czyniąc jeszcze dłuższym!

Oto te szranki stawiam dla żyjących,
Do tego celu niech nikt z nich nie dojdzie,
Niechaj sto żyją jesieni bogatych,
Niech śmierć od siebie tym głazem odsuną!

Jak dni, co jeden za drugim przychodzą,
Jak pory roku, co idą kolejno.
Aby starszego nie opuszczał młodszy,
Taki wiek, Stwórco, uczyń dla tych wszystkich!

Chodźcie, o życie i wiek długi prosząc,
Jako jesteście, wstępując kolejno,
A Twaszwar zgodny, pięknych istot twórca,
Niech wam wiek długi uczyni dla życia!

Nieowdowiałe małżonki szczęśliwe
Niechaj już idą maściami natarte,
Bez łez, bez chorób, klejnotami zdobne,
Niechaj wstępują pierwsze do swych domów!

Powstań już żono, dla świata żyjących!
Chodź, leżysz przy tym, z którego duch uszedł!
Z nim, co cię pojął, za dłoń cię ująwszy,
Małżeństwo twoje dobiegło już końca!

Z ręki zmarłego łuk zabieram teraz
Dla naszej chwały, potęgi i mocy,
Ty leżysz w grobie, my zaś bohaterzy
Zgnieciemy wszystkich wrogów najchytrzejszych!

Wpełznij do matki, ziemi dobrotliwej,
Do rozpostartej, szerokorozległej,
Jak wełna, miękka dziewica dla dawców,
Niech cię uchroni od łona zatraty!

Zewrzyj się ziemio, nie bądź dlań ciężarem,
Przylgnij łaskawie, obejmij go tkliwie!
Jak matka syna okrywa swą szatą,
Tak samo, ziemio, ty go otul sobą!

Niech ta mogiła przebywa w spokoju,
A tysiąc słupów niechaj ją podpiera,
Niech dom ten w tłuszcze ofiarne opływa,
Niechaj mu będzie przystanią wieczystą!

Umacniam w górę ponad tobą ziemię,
Tę grudkę składam, niechaj mi nie szkodzi,
Niechaj ojcowie ten słup ci trzymają
Jama siedzibę niech ci tam zgotuje!

Mnie położono w dniu odlotu,
Jak gdyby pióro w strzały drzewce,
Tak powstrzymałem głos mój w sobie,
Jak lejce konia powstrzymują!

MANDALA 10 Hymn 72 | Początek bogów

A teraz bogów narodziny
Pełni uznania głosić chcemy,
Dla tych, co w pieśniach uroczystych
Słuchać ich będą w przyszłej erze.

Brahmanaspati światy te
Jak gdyby kowal razem skuł,
W dawnej epoce przed bogami
Z niebytu się narodził byt.

W epoce pierwszej przed bogami
Z niebytu się narodził byt,
Po nim zrodziły się przestrzenie,
Po nim powstały - z nóg rozwartych.

Świat się narodził z nóg rozwartych,
Ze świata przestrzeń się zrodziła,
Z Aditi Daksza się narodził,
Z Dakszy Aditi zaś powstała.

Aditi więc się narodziła,
Ona jest - Dakszo - córką twoją,
Po niej bogowie się zrodzili,
Szczęśni, ambrozji towarzysze.

A gdy bogowie tam stanęli,
W morzu ująwszy się za ręce,
Od nich, jak gdyby od tańczących,
Ostry się podniósł pył do góry.

Kiedy bogowie czarodzieje
Ten świat brzemiennym uczynili,
Wynieśli wówczas z głębin morza
Słońce, co było tam ukryte.

Aditi ośmiu synów miała
Z własnego ciała urodzonych,
Z siedmioma poszła w światy bogów,
Ptaka rzuciła precz od siebie.

Z siedmiu synami do pokoleń
Poszła Aditi najdawniejszych,
- To dla narodzin, to dla śmierci
Przynosi ciągle ptaka z sobą.

MANDALA 10 Hymn 81 | Wiśwakarman

KAPŁAN

Ten wieszcz, ten bohater, co w te wszystkie byty
Zstąpił, ofiarę składając - nasz ojciec,
Modlitwą pragnął osiągnąć bogactwa,
I wszedł w świat niższy, dawny byt skrywając.

FILOZOF

Lecz jakież było jego miejsce stałe?
Jaki początek? Jak? I skąd tę ziemię?
Przez moc swą własną stworzył Wiśwakarman,
Niebo rozpostarł, On, wszystkowiedzący?

KAPŁAN

Wszędzie ma oczy i wszędzie ma usta,
Wszędzie ramiona i wszędzie ma stopy,
On, bóg jedyny, tworząc niebo, ziemię,
Skuł je rękami, skuł skrzydłami miechu.

FILOZOF

Cóż to za las był i cóż to za drzewo,
Z którego niebo i ziemię stworzono?
Badajcie w duchu to, wielcy mędrcowie,
Na czym opiera się, gdy dzierży światy?

KAPŁAN

Jakież są twoje najwyższe siedziby,
Jakie najniższe i jakie środkowe,
Naucz przyjaciół, władco, przy ofierze
Siebie ofiaruj, wzmacniając swe ciało.

Raduj się, Stwórco, przy naszej ofierze,
Sobie ofiaruj ziemię i niebiosa,
Niech błądzą inni ludzie naokoło,
Przy nas niech będzie władca, pan ofiarny!

Dziś władcę mowy, Stwórcę, aby pomógł,
Myśl budzącego wołamy w zawodach,
Niechaj się cieszy z naszego wołania
Zbawiciel, wszystkim na pomoc spieszący.

MANDALA 10 Hymn 82 | Wiśwakarman

FILOZOF

Swą myślą zrodził mocarz, ojciec wzroku
Te dwie krzywizny, jakby tłuszcz ofiarny,
A kiedy krańce się ich utrwaliły,
Wtedy się niebo i ziemia rozsnuły.

Jest Wiśwakarman potężny, rozumny,
Stwórca, kierownik, najwyższe zjawienie,
A tych są rade ofierze pragnienia,
Gdy jeden - słyszą - jest poza gwiazdami.

On naszym ojcem, on kierownik, stwórca,
On zna siedziby i istnienia wszystkie,
Jeden, co bogom imiona nadaje,
I oto jacyś pytają o niego!

Pierwsi wieszczowie, jakby ofiarnicy,
Liczne mu skarby złożyli w ofierze,
Tkwiące w przestrzeni w bezruchu i ruchu,
Istnienia wszystkie te oto stworzyli.

ANTAGONISTA

Jest on za niebem i poza tą ziemią,
Poza bogami i duchami złymi,
Jakiż to pierwszy kiełek przyniosły więc wody,
W którym bogowie siebie oglądali?

FILOZOF

Ten pierwszy kiełek, co przyniosły wody,
W którym bogowie wszyscy się skupili,
To jeden, w piaście wieczności osadzon,
Z której stworzenia wyrastają wszystkie.

Czy znacie tego, kto to wszystko stworzył,
Wręcz coś innego w swym nosicie sercu.
Dymem osnuci, szepczący zaklęcia,
Kapłani włóczą się, mordercy zwierząt.

MANDALA 10 Hymn 90 | Purusza

Tysiącgłowy jest Purusza, tysiącooki, o tysiącu nóg,
Okrywszy ziemię ze wszystkich stron, wystawał jeszcze na dziesięć cali.

Purusza jest oto tym wszystkim, tym, co się stało i tym, co się stanie,
Jest panem nieśmiertelności, i tym, co przez pokarm wyrasta.

Oto taka jest jego wielkość, - a jednak Purusza jest jeszcze potężniejszy:
Czwarta część jego to wszystkie stworzenia, trzy części - to to, co jest nieśmiertelne w niebie.

Trzy części Puruszy wzniosły się w górę, czwarta część tutaj została
I wtedy na różne strony rozpostarł się on jako to wszystko, co się żywi, i to, co trwa bez pokarmu.

Z niego powstał wiradż, z wiradżu zaś Purusza.
Gdy się narodził, wzniósł się ponad ziemię z tyłu i z przodu.

Gdy bogowie złożyli ofiarę, mając Puruszę jako obiatę,
Wtedy wiosna była tłuszczem ofiarnym, lato drewnem na ogień, jesień obiatą.

Jego poświęcili jako ofiarę na ściółce ofiarnej - Puruszę, który najpierwszy się zrodził,
Jego złożyli na ofiarę bogowie, sadhjowie i wieszcze.

Z tej całopalnej ofiary otrzymano ociekający tłuszcz ofiarny,
Uczynił z niej zwierzęta, te, co żyją w powietrzu, co w lasach, co po wsiach.

Z tej całopalnej ofiary narodziły się strofy i śpiew,
Z niej zrodziły się miary strof, z niej zrodziły się słowa szeptane przy ofierze.

Z niej zrodziły się konie i wszystkie zwierzęta o dwóch rzędach zębów,
I krowy z niej powstały, z niej też urodzone są kozy i owce.

Gdy poćwiartowali Puruszę, na ile części go podzielili?
Co się stało z jego ustami, co z ramionami, jaką nazwę otrzymały jego biodra, jego nogi?

Usta jego stały się brahmanem, ramiona rycerzem,
Biodra to są wajśjowie, z nóg narodził się śudra.

Z jego ducha narodził się księżyc, z oczu narodziło się słońce,
Z ust Indra i Agni, z oddechu narodził się wiatr.

Z pępka stała się przestrzeń podniebna, z głowy niebo się utworzyło,
Z nóg ziemia, z uszu strony świata - tak to utworzyli światy.

Siedem było drewien do okładania, trzy razy po siedem drewien do palenia.
Gdy bogowie dokonali ofiary, związali Puruszę jak owcę.

Przez ofiarę bogowie złożyli ofiarę ofierze - takie były ustanowienia pierwotne.
Te moce dochodzą do nieba, gdzie znajdują się dawniejsi bogowie Sadhjowie.

MANDALA 10 Hymn 116 | Do Indry

Pij somę, byś siłę pozyskał olbrzymią,
Pij somę, potężny, byś mógł zabić Writrę,
Pij, przywołany do bogactw, do siły,
Pij słodycz, Indro, łykaj ją do woli!

Pij tę, o Indro, podaną ci somę,
Pij wyciśniętą, pożywną, do woli,
Szczęście dający, rozraduj swe serce,
Ku nam zwrócony, daj łaski obfite!

Niechaj cię soma odurzy niebieska,
I ta, o Indro, którą ci człowiek wyciska,
Niech cię soma odurzy, przez którąś drogę otworzył,
Niech cię odurzy, przez którą wrogów rozpraszasz!

Niech przyjdzie Indra, buhaj, o sile podwójnej,
Mocarz, z płowkami - napój już jest gotów,
Z wyciśniętej słodyczy, na skórze podanej,
Połknij, o czarnych zabójco, jak możesz najwięcej!

Uczyń, by strzały ich lotne opadły,
Mocnym łukom demonów osłabiaj cięciwy,
Tobie, strasznemu, daję moc i siłę,
Rzuć się na wrogów, siecz w zgiełku bitewnym!

Osłab, o Indro, sławę nieprzyjaciół,
Ich siłę, chytrość, jak cięciwę łuku,
Dla nas urastaj w swoją moc potężną,
Nieosłabione, niech wzrasta twe ciało!

Ofiara już ci złożona, o szczodry,
Przyjmij ją, królu najwyższy, bez gniewu,
Dla ciebie soma i ciasta, o szczodry,
Jedz, pij, o Indro, co ci jest podane!

Spożyj, o Indro, obiatę podaną,
Przyjmij łaskawie ciasta pieczone i somę,
Obiaty niosąc, chcemy cię radować,
Niech ofiarnika pragnienia się spełnią.

Dla Indry, Agni, piękny hymn posyłam,
Jakbym po rzece pchał łódź swoim śpiewem,
Bogów opieka, to rzut zwodnej kostki,
Raz skarby daje, drugi raz odbiera!

MANDALA 10 Hymn 119 | Monolog pijanego

Tak, pewno tak - ma myśl jest taka,
Chciałbym darować konia, krowę -
Czyżbym się somy dzisiaj napił?

Jak gdyby wichry rozwścieczone,
Tak mnie ten trunek w górę niesie -
Czyżbym się somy dzisiaj napił?

W górę unosi mnie ten napój,
Jak gdyby szybkie konie powóz -
Czyżbym się somy dzisiaj napił?

Pieśń do mnie przyszła, jak przychodzi
Do dziecka swego rycząc krowa -
Czyżbym się somy dzisiaj napił?

Jak cieśla ławkę wozu kręci,
Tak ja tę pieśń w mym sercu kręcę -
Czyżbym się somy dzisiaj napił?

Jakby ździebełko się wydają
Wszystkie mi pięć pokoleń ludzkich -
Czyżbym się somy dzisiaj napił?

Obydwa światy nie są równe
Nawet połowie mego ciała -
Czyżbym się somy dzisiaj napił?

Przewyższam niebo swą wielkością,
Przewyższam ziemię tę ogromną -
Czyżbym się somy dzisiaj napił?

Stój, hola! Ot, tę ziemię całą
Ja tam postawię albo tutaj -
Czyżbym się somy dzisiaj napił?

W jednym momencie ja tę ziemię
Roztrzaskam całą, tam lub tutaj -
Czyżbym się somy dzisiaj napił?

Na niebie jedna ma połowa,
A drugą włóczę tutaj w dole -
Czyżbym się somy dzisiaj napił?

Ja jestem wielki, ja największy,
Aż do obłoków sięgam głową -
Czyżbym się somy dzisiaj napił?

Idę - dom pięknie przystrojony,
Ofiary bogom wiozę w ogniu -
Czyżbym się somy dzisiaj napił?

MANDALA 10 Hymn 121 Do nieznanego boga

Złocisty kiełek powstał na początku,
Gdy się narodził, stał się panem bytu,
Umocnił ziemię i to oto niebo -
Jakiemuż bogu złożymy ofiarę?

On daje oddech, moc, co on rozkaże,
Świat cały spełnia, spełniają bogowie,
Cieniem jest jego śmierć i nieśmiertelność -
Jakiemuż bogu złożymy ofiarę?

Przez swą potęgę jedyny król świata,
Tego co dyszy, co oczy zamyka,
Włada dwunożnym , czworonożnym światem -
Jakiemuż bogu złożymy ofiarę?

Moc jego zręby dźwignęła Himalaj,
Jego jest morze i Strumień niebieski.
Ramiona jego są to strony świata -
Jakiemuż bogu złożymy ofiarę?

On niebo wielkie i ziemię utrwalił,
Światło na niebie i te horyzonty.
On wśród przestworów wymierza przestrzenie -
Jakiemuż bogu złożymy ofiarę?

Ku niemu patrzą dwa wrogie szeregi,
O pomoc prosząc z wylęknionym sercem,
Przez niego słońce na wschodzie rozbłyska -
Jakiemuż bogu złożymy ofiarę?

Gdy ogarnęły wszystko wielkie wody,
Niosąc zarodek i stwarzając ogień,
Bogów się wtedy wytworzyło życie -
Jakiemuż bogu złożymy ofiarę?

On w swej potędze patrzył na te wody,
Co siłę niosą i ofiarę rodzą,
Ponad bogami on jedynym bogiem -
Jakiemuż bogu złożymy ofiarę?

Niech nam nie szkodzi on, rodziciel ziemi,
On twórca nieba, potężny w swej prawdzie,
Ten, co narodził jasne wielkie wody -
Jakiemuż bogu złożymy ofiarę?

O Pradżapati! Nikt inny prócz ciebie
Tych wszystkich bytów nie ogarnie sobą.
Spełń, co żądamy od ciebie wśród ofiar,
Spraw, byśmy byli władcami bogactwa!

MANDALA 10 Hymn 129 | Początek rzeczy

Niebyt nie istniał wtedy, ani byt nie istniał,
Nie było też przestworza i nieba u góry,
Co było w ruchu, w czyjej opiece?
Czym wody były, otchłanne, głębokie?

Była ciemność, ciemnością od początku okryte
Wszystko było jednym bez cech oceanem,
Zarodek bytu w pustkowiu zawarty
Stał się tym jednym mocą swego żaru.

Śmierć nie istniała wówczas, ani nieśmiertelność,
Pomiędzy dniem a nocą nie było rozłamu,
Przez własną moc to jedno bez tchu oddychało
I nic innego nigdzie poza nim nie było.

Lecz oto żądza powstała z początku,
Stając się myśli najpierwszym wysiewem,
Związek bytu z niebytem wysiłkiem rozumu
Znaleźli wieszczowie, w swym sercu szukając.

Na wskroś przenika promień ich poznania -
Czy była ona w górze, czy była też w dole?
Byli dawcy zarodków, były sił potęgi,
Różnorodność w dole, u góry dążenie.

Ale kto wie to wszystko, kto mógłby powiedzieć,
Skąd się zrodziła, skąd jest ta wysnowa,
Bogowie się zjawili, gdy świat się wyłonił,
A więc kto może wiedzieć, skąd wszystko powstało?

I jak się zrodziła ta wysnowa bytów,
Czy kto ją zdziałał, czy też nikt nie zdziałał -
Ten, co na ziemię patrzy z najwyższego nieba,
Ten może wie o tym, a może też nie wie?

strona główna