DZIEJE RELIGII, FILOZOFII I NAUKI
antologia religijna filozofia nauki
antologia filozoficzna Ludwig Wittgenstein
antologia naukowa Ludwik Fleck
strona główna o autorach tej witryny

FILOZOFIA ANALITYCZNA - okres klasyczny

Gottlob FREGE

Sens i znaczenie (1892), całość

Bertrand RUSSELL (1972-1970)

Denotowanie (1905)

Problemy filozofii (1912), rozdziały o powszechnikach

George Edward MOORE (1873-1958)

Principia ethica (1903), zob. też fragmenty rozdziału I

 Co to jest filozofia? w: Z głównych zagadnień filozofii (1910-11, publ. 1953)

Obrona zdrowego rozsądku (1925)

Dowód na istnienie świata zewnętrznego (1939), fragment

wczesny Ludwig WITTGENSTEIN

WPROWADZENIE

Tractatus logico-philosophicus (1922), fragmenty

empiryści logiczni

WPROWADZENIE

Otto NEURATH (1882-1945)
Światopogląd naukowy (1929), fragment

Moritz SCHILICK (1882-1936)
Przewrót w filozofii (1930)
Przyszłość filozofii (1931)
Nowa filozofia doświadczenia (1932)
Pytania nierozstrzygalne? (1935)
Znaczenie i weryfikacja (1936)

Rudolf CARNAP (1891-1970)
Filozofia i składnia logiczna (1936), fragmenty

pierwsi amerykańscy filozofowie analityczni

Ernest NAGEL (1901-1985)

Nelson GOODMAN (1906-1998)

Willard Van Orman QUINE (1908-2000)
O tym, co istniejeje (1948), fragmenty

szkoła lwowsko-warszawska

Jan ŁUKASIEWICZ (1878-1956)

Tadeusz KOTARBIŃSKI (1886-1981)

Kazimierz AJDUKIEWICZ (1890-1963)

Alfred TARSKI (1901-1983)

późny WITTGENSTEIN

Dociekania filozoficzne (pośm. 1953), część programowa 109-133

Wykłady o wierze (wygłoszone 1938)

O pewności (zapiski 1950-1951)

oksfordzka filozofia języka potocznego

Gilbert RYLE (1900-1976)
Dylematy (1954), fragmenty
Teoria znaczenia (1957)

John Langshaw AUSTIN (1911-1960)
"Jestem niewinny" (1957)

Peter F. STRAWSON (1919-2006)
O odnoszeniu się użycia wyrażeń do przedmiotów (1950)